Logotype Gårdskarlen Transport

Gårdskarlen Transport - levererar på tid, i oskadat skick

linje
Expresstransport av reservdelar - Danmark

Expresstransport av reservdelar - Danmark

Expresstransport av ritningar - södra Sverige

Expresstransport av ritningar - södra Sverige

Gårdskarlen Transport - EN kontakt

- Ring och det är jag som svarar!
- Boka ett uppdrag och det är jag som kör!
- Jag tar ett personligt ansvar för att ditt gods
   kommer fram i tid och i oskadat skick!

Min styrka är att jag är liten och professionell. Jag kan anpassa mig till en kunds önskemål, utan att behöva ta hänsyn till sådant som är oväsentligt för uppdraget. Vi kommer tillsammans överrens om när mina tjänster passar er bäst.

Uppdrag i Sverige, Norden & Europa

Mina uppdrag kommer oftast med kort varsel, då något gått sönder eller blivit ett akut problem. Tiden är knapp och problem måste lösas!

Jag genomför mina uppdrag inom Sverige, mellan de nordiska länderna och söderut in i Europa.

Jag åtar mig även personliga kurir uppdrag, och är då inte bunden till att arbeta inom Europa.

Är er "förlängda arm" på plats

Är er "förlängda arm", när ni saknar personal, tid eller egna resurser att själv finnas på plats.

Jag instruerar, installerar och övervakar, samt vid behov "representerar"! Med 30 års erfarenhet som projektledare/ problemlösare i arbetsledande befattningar, rör jag mig obehindrat mellan "borgare och bönder".

linje