Logotype Gårdskarlen Transport

Gårdskarlen Transport - trafiktillstånd, försäkringar, miljö och etik

linje
Expresstransport av motor Sverige - Frankrike

Expresstransport av motor Sverige - Frankrike

Expresstransport (natt) av maskin Sverige - Norge

Expresstransport (natt) av maskin Sverige - Norge

Trafiktillstånd

För att få bedriva yrkesmässig trafik krävs ett trafiktillstånd, som visar att företaget har yrkesmässiga kunskaperna, ekonomiska förutsättningarna samt ett gott anseende.

Gårdskarlen Transport & Handel med mig Nils, som trafikansvarig, har av Transportstyrelsen beviljats trafiktillstånd för gods.

Gårdskarlen T & H har två fordon under 3,5 ton anmälda i yrkesmässig trafik.

Mina behörigheter utöver trafikansvarig, är:

- Körkort A BE CE DE (mc, personbil, lastbil med tungt släp, buss med tungt släp)
- Yrkeskompetensbevis för förare av persontrafik på väg (buss) samt gods.
- Truckförarbehörighet B (körtillstånd behövs från kund, om behov finns att låna/köra kunds truck)
- Hjulastarbehörighet C2 (körtillstånd behövs från kund, om behov finns att låna/köra kunds truck)
- Taxiförarlegitimation

Försäkringar

Gårdskarlen Transport har sin verksamhet försäkrade via Länsförsäkringar avseende fordon och transportörsansvar (inkl CMR för körning utanför Sveriges gränser) samt ansvar för verksamheten.

Gårdskarlen Transport & Handel följer Sveriges Åkeriföretags riktlinjer enligt:

ALLBUD (klicka här)

OBS - På förekommen anledning vill jag vara tydlig med, att vid värdefulla transporter (kund avgör vad som är värdefullt) ansvarar kunden själv för att det egna godset/produkten är sakförsäkrat inför varje transportuppdrag, då detta inte kan göras av transportören.

Truck och hjullastare

Jag kan lossa/lasta med kunds truck/hjullastare, om lastning och lossning behöver ske utanför arbetstid. Jag innehar behörighet B samt C2.

För att kunna erbjuda denna service, måste ni ge mig ert körtillstånd SENAST vid lastning/ lossning. Har ni inget, hittar ni ett på länken nedan, som ni enkelt kompletterar.

Notera att om ni har lokala förarinstruktioner skall dessa också bifogas eller informationen komma mig tillhanda på något annat sätt.

Körtillstånd truck (klicka här) >>

Miljö / Etik

Det känns viktigt för mig att även jag i det lilla bidrar till en bättre miljö och där inkluderar jag även arbetsmiljön.

Därför skall Gårdskarlen Transport ....
- värna om miljön
- köra med miljöbränsle, där så är möjligt
- tillämpa "Eco driving"
- inte köra fortare än vad lagen föreskriver
- följa "EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 561/2006", angående kör och vilotider
- följa "Vilotider för vissa nationella transporter"
- inte köra "svart"
- inte köra påverkad av alkohol, droger eller brist på sömn
- betala sina skatter och avgifter mot samhället

linje